HomeAbout UsDentistsServicesPriceFaqPatient CommentsContacte&MapPromotions&Hotel
Implant_RatchadaDental
 
 
 
Implant รากเทียม
Prosthodontic ทันตกรรมประดิษฐ์
Orthodontic จัดฟัน
Cosmetic เสริมความงาม
Endodontics รักษารากฟัน
Genral ทันตกรรมทั่วไป
Oral ศัลยกรรมช่องปาก
Periodontic ปริทันตวิทยา

eng
ถอนฟันเด็ก
 

ฟันน้ำนมของเด็กจะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุได้ 6-7 เดือน และจะทยอยขึ้นจนเต็มเมื่ออายุได้ 2-3 ขวบ เมื่อฟันน้ำนมขึ้นครบแล้ว ผู้ปกครองควรดูแลสุขภาพฟันของลูกด้วยการสอนให้แปรงฟันอย่างถูกวิธี เมื่อเด็กอายุ 6 ขวบ ฟันแท้จะเริ่มขึ้นมาแทนที่ ฟันแท้ซี่แรกคือฟันกรามซี่ในสุดซึ่งจะขึ้นหลังจากฟันน้ำนมซี่สุดท้าย ผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นฟันน้ำนม จึงไม่ได้เอาใจใส่ โดยที่ด้านบดเคี้ยวของฟันซี่นี้จะมีหลุมร่องลึกเป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ และสิ่งสกปรกได้ดี เป็นเหตุให้มีโอกาสเกิดฟันผุสูง จึงขอแนะนำให้ทำการเคลือบหลุมร่องฟัน ทำให้ร่องฟันตื้นขึ้นง่ายต่อการทำความสะอาด ฟันแท้ของเด็กจะทยอยขึ้นจนเต็มเมื่ออายุ 12 ขวบ ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานมาพบทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ

ถอนฟันเด็ก

หากพบฟันผุก็สามารถรับการรักษาก่อนที่การผุจะลุกลามทำให้การรักษายากยิ่งขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายสูง หรือหากพบว่ามีฟันขึ้นซ้อนเก การสบฟันผิดปกติทันตแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำ และให้การรักษาเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น หรือถ้ามีปัญหาเรื่องทันตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถขอคำแนะนำจากทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในรอยยิ้มของท่าน

โดยทั่วไปโรคฟันผุเกิดจากปัจจัยร่วม 4 ประการคือ

  1. ตัวฟัน (ต่ำแหน่งที่เกิดฟันผุ)
  2. เชื้อจุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย (สาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุ)
  3. อาหารประเภทคาร์โบโฮเดรท โดยเฉพาะแป้งและน้ำตาล (เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดกรดทำลายผิวฟัน)
  4. เวลา (เมื่อกรดสัมผัสผิวฟันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการทำลายผิวฟันก่อให้เกิดฟันผุ)

   
 
     
   
 
การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
 
ศูนย์ทันตกรรมรัชดา ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก สามารถเดินทาง
 
 
โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ซึ่งอยู่ใกล้เพียง 150 เมตร
 
 
โดยใช้ทางออกที่ 3 (อาคารโอลิมเปีย ทาวน์เวอร์)
 
     
 
 
 
Contact us
 
Clinic
: (66)2 9383015-6 (โทรนัดหมาย)
 
International
: (66)8 6709-3033 WhatsApp
 
Line ID
: RatchadaDental.com
 
Email
: DentalRDC@hotmail.com
       
   
 
   

........................................................................................................................................................................................................................................
| Home | About.Us | Dentists | Services | Price | FAQ | Patient Comments | Contact&map | Link | Promotions |
........................................................................................................................................................................................................................................
Copyright 2006 All Rights Reserved.
Ratchada Dental Center.
Tel : (66) 29383015-6 Fax : (66) 29380337
e-mail : DentalRDC@hotmail.com
Office Hour : Every day 9 am - 9 pm.